Čakry

Hlavní čakry jso umístěny nad sebou a ve středu trupu. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Tradice praví, že čakry se otáčejí buď doleva, nebo doprava a směr pohybu je jiný u žen a jiný u mužů. Každá z čaker má svou identitu označenou specifickou barvou. Lépe řečeno – každá čakra je jinak barevná. Poruchy v energetickém toku čaker, tedy takzvané zablokované čakry, jsou dle starých učení nejčastěji uváděny jako příčiny mnoha tělesných a duševních nemocí. Samozřejmě to není pravidlem. Klasická medicína by se neměla obcházet, ale pokud budeme věřit tradicím tohoto učení, tak nám odblokování čaker může pomoci. Existuje několik způsobů, jak zjistit blokaci jednotlivých čaker.

Jsou známy tyto způsoby : vycítění rukama, pomocí pomůcek (kyvadlo apod…) a pozorováním změny v barvě aury. Vše chce delší cvik a ne každý se to naučí. A jak blokády uvolnit ? Léčitelé používají k nápravě čaker různé pomůcky, jakými jsou např. drahé kameny, magnety, masti, oleje, ale i ruce a další pomůcky. K uvolňování pomáhají i některá cvičení – například Pět Tibeťanů. O čakrách a jejich funkcích toho naleznete na internetu dosti a určitě vás v mnohém překvapí. Když jsou čakry zablokované V čakrách se ukládá energie našich traumat a různých nepříjemných a bolestivých událostí, které jsme za život prožili. Z toho důvodu můžeme mít některé čakry touto energií zablokované. Naše životní energie jimi nemůže dostatečně proudit a blokuje se v těle, z čehož mohou vnikat různé bolesti nebo dokonce chronická nemoc. Proto je dobré čakry stimulovat a pročišťovat. Proudí li energie v čakrách správně, je dosaženo určité frekvence, která člověka otevírá psychickým schopnostem a vyšším duchovním úrovním. Kolik máme čaker Čaker máme v našem těle stovky, každý akupunkturní bod je vlastně malá čakra, my se však budeme věnovat jen hlavním sedmi z nich. Každá čakra má svoji specifickou charakteristiku. Odlišuje se od ostatních čaker svým tvarem, barvou, zněním, tématy a orgány, ke kterým se vztahuje.

První z nich je uložena u kořene páteře a poruchy v aurických vrstvách v okolí této oblasti mohou souviset s nemocemi vzniklými v důsledku narušeného imunitního systému,nebo s hlubokou nejistotou.

Druhá hlavní čakra

Nachází se mezi pohlavními orgány a pupkem.Rozbouření v této oblasti ukazuje na emoční problémy se navenek projevující jako fyzické potíže s žaludkem,vaječníky,varlaty,slinivkou a střevy.

Třetí čakra

Umístněna ve sluneční pleteni a její energie souvisí s osobní silou a tvořivostí.U lidí s poruchami v této oblasti se navenek projevují takové symptomy jako plachost a strach.

Čtvrtá čakra

Je v hrudi ve výši srdečního svalu a souvisí s vášní a láskou.Když je poškozená,může mít dotyčný člověk problémy s projevováním soucitu a citů i s dáváním či příjímáním.

Pátá čakra

Umístěna v krku a vztahuje se ke komunikaci se sebou samými a s druhými.Narušení má za následek potíže s kázní a neschopnost se vyjádřit.

Šestá čakra

Uprostřed mozku a právě v ní sídlí centrum našeho duchovního zraku.Nerovnováha v této oblasti vytváří vnější utrpení,jako například poruchy spánku,halucinace a hormonální problémy.

Sedmá čakra

Hlavní čakra je z duchovního hlediska nejvyšší a souvisí s naším pravým Já.Jakákoli porucha vyžaduje vážnou pozornost,protože zablokování této sféry,může přerušit proud vitální kosmické energie,která je potřebná k vývoji.

 


Comments are closed.