Odvádění duší

Jsme tým vyšetřovatelů a snažíme se co nejvíce proniknout do problematiky okolo paranormálních jevů. Tyto jevy se snažíme objektivně za pomocí vyspělé techniky dokumentovat a zveřejňovat.

Našim cílem je zdokumentovat důkazy o existenci paranormálních aktivit.

Pomoc při řešení paranormálních jevů a aktivit ve vašich domovech.

Neneseme tímto žádnou zodpovědnost za znovu kontaminování prostorů po vyčištění a odvedení Entit naším prostřednictvím. Kontaminací se rozumí, že se mohou v budoucnu objevit jiné projevy zvláště reziduálního charakteru, nesouvisící s původními Entitami, zvláště při nedodržení našich rad a doporučení.Někdy se stává že si lidé nenechají poradit a aktivity dále vyvolávají. Pro více informací kontaktujte skupinu M. P. A.

logo

Duše tady mezi námi zůstávají z různých důvodů. Když člověk např. zemře náhle (nečekaně) třeba při autonehodě, je na místě mrtev. Pokud je smrt traumatická, musí se i s duší zapracovat na jejich pocitech a problémech, aby odešla do světla v klidu a připravovala se na další inkarnaci. Dále mezi námi zůstavají i ti, kteří za svého života někoho vroucně milovali a po odchodu z těla se třeba rozmyslí, že tady ještě nějaký ten čas pobudou a pomůžou svému milovanému dítěti a nebo blízké osobě. Mnoho duší zůstává také v domovech, nemocnicích, věznicích a vůbec tam, kde o svá těla přišly.

Takové a podobné případy ukazují, že se zemřelí často po léta nemohou odloučit od určitých míst, nebo od svého vlastnictví.

Jestliže muž zemře s myšlenkou, že mu bylo těžce ukřivděno, může to i za hrob vyvolat pomstychtivost a nenávist.

 


Comments are closed.