Vyšší já

Vyšší Já představuje duchovní bytost s vyšší úrovní vědomí, která stojí ve vztahu k člověku jako jeho vnitřní, duchovní průvodce, poradce a učitel. Jsou to duše, které prošly mnohými fyzickými inkarnacemi. Tyto duše pracují ve vyšších dimenzích, kde čas, tak jako ho známe, neexistuje a proto mohou pracovat s energiemi vytvořenými v našich minulých, paralelních i budoucích životech. V těchto dimenzích není ego, negativní princip, který vlastní každý inkarnovaný člověk. Neustále nás testuje, jak daleko jsme v našem chápaní sebe samých a nakolik sami aktivně vytváříme negativní energie, které se zvenku prezentují jako strach, hněv, rozčílení, nenávist, závist, odsuzování a podobně. Každý člověk má své Vyšší Já na úrovni sedmé čakry, které spolupracuje i s našimi průvodci, kterých máme nejčastěji dva; avšak při naplňování duchovních poslání i více. (Průvodci mají větší kapacitu a schopnosti, než Vyšší Já. Přesto většinou naše vědomí zatím nemá přímý přístup k průvodcům, a tak Vyšší Já je i důležitým prostředníkem k propojení na ně.). Vyšší Já se snaží nám pomáhat. Tichým, vnitřním hlasem intuice se nás snaží vést po správné cestě v naší inkarnaci. Vyšší Já však přímo pomáhá člověku, jen když je o to požádané. Je to proto, aby se člověku zachovala možnost svobodné volby v jakékoliv situaci.

 


Comments are closed.